Kiinteistöjen ja asuntojen tarkastukset

Kiinteistöjen ja asuntojen tarkastukset

Kiinteistöjen ja asuntojen tarkastukset

Tarjoamme kaikenlaisille kiinteistöille erilaisia tarkastuspalveluja tuhoeläinten sekä niiden mahdollisesti aiheuttamien vaurioiden selvittämiseksi ja ehkäisemiseksi. Yleisin rakennuksissa suoritettava tarkastus on selvitys siitä, ovatko yläpohjassa rapistelleet jyrsijät pilanneet yläpohjan eristeitä tai pahimmassa tapauksessa jopa höyrynsulkumuoveja.

Tarkastuksen yhteydessä kohde rakennus tarkastetaan kokonaisuudessaan erilaisten tuhoeläinten varalta. Tarkastuksen aikana huomaamme myös erilaiset rakenteelliset ongelmakohdat kuten esimerkiksi vuotavat katot, pilaantuneet eristeet tai kyseenalaiset rakennustavat. Tarkastuksestamme saat kattavan raportoinnin, johon merkitsemme kaikki tarkastuksessa tehdyt havainnot, sekä mahdolliset korjausehdotukset