Palvelut yrityksille

Tuholaistorjunta yrityksille

Eri alojen yritysten tuholaistorjunta

Millaisen mielikuvan saat leipomosta, jonka varasto- ja tuotantotiloissa rotat ovat jyrsineet valmistettujen elintarvikkeiden pakkauksia ja pilanneet ulosteillaan tuotteita?

Tuholaisongelmat voivat aiheuttaa yrityksille huonoa mainetta ja sen seurauksena esimerkiksi asiakaskatoa. Alasta riippuen tilanteeseen voi pahimmassa tapauksessa puuttua myös terveysviranomaiset, jotka voivat antaa määräyksen liikkeen tilapäisestä sulusta.

Haittaeläimet löytävät tiensä yritysten tiloihin esimerkiksi huonossa kunnossa olevien rakenteiden takia. Puutteelliset tiivisteet ja välttävässä kunnossa olevat rakenteet mahdollistavat tuhoeläinten pääsyn huoneistoon aiheuttamaan ongelmia. Jyrsijöitä voi tulla kohteeseen myös saapuvien tavarakuormien tai -lähetysten mukana, sekä myös aukinaisesta nosto-ovesta esimerkiksi lastauksen aikana.

Elintarviketeollisuus ja kaupan ala

Elintarviketeollisuus on yksi haavoittuvimmista aloista, joka ei voi ylläpitää korkeatasoista ruokaturvallisuutta ilman laadukasta ja ennaltaehkäisevää tuholaistorjuntaa.

Haittaeläimet levittävät elintarvikkeisiin, niiden pakkauksiin sekä tuotantotiloihin mm. bakteereja, viruksia sekä muita organismeja. Yleisimpiä haittaeläimiä, joita esiintyy elintarvike- sekä kaupan alalla ovat jyrsijät, torakat, kärpäset, koit sekä erilaiset kovakuoriaiset.

Omavalvonta

Elintarvikealan yrittäjät ja toimijat ovat vastuussa valmistettavien sekä myytävien elintarvikkeiden turvallisuudesta. Elintarvikelain mukaan jokaisella toimijalla on oltava omavalvontasuunnitelma, jonka avulla he voivat tunnistaa ja hallita toimintaansa liittyvät vaarat sekä varmistaa, että varastot, elintarvikkeet, niiden alkutuontantopaikka ja elintarvikehuoneisto sekä myös elintarvikealan toiminta täyttävät niille elintarvikemääräyksissä asetetut vaatimukset.

Näin ollen eräs tärkein osa omavalvontasuunnitelmaa on selvittää, kuinka varmistaa etteivät erilaiset haittaeläimet pääse tuotantotiloihin tuhoamaan ja saastuttamaan elintarvikkeita. Omavalvontasuunnitelmaan kuuluu myös se, että toimijan on tiedettävä kuinka menetellä siinä tapauksessa, jos tuotantotiloihin kuitenkin syystä tai toisesta päätyy erilaisia tuhoeläimiä.

Me olemme erikoistuneet näiden ongelmien ratkaisemiseen ja poissa pitämiseen.

Palvelumme eri alojen yrityksille

Tarjoamme kaikille eri aloilla toimiville yrityksille räätälöityjä, vuosittaisia tuholaistorjunnan palveluja, jotka takaavat yrityksille tuholaisvapaan ja turvallisen toimintaympäristön. Kauttamme saa myös apua omavalvontasuunnitelmien tekemiseen.

Ammattitaito, käyttämämme laadukkaat monitorointiasemat sekä säännölliset sopimuksen mukaiset kiinteistöjen ja niiden ulkoalueiden tarkastukset ovat työkalujamme erilaisten haittaeläinten ennaltaehkäisyssä ja torjunnassa. Olemme panostaneet lisäksi kattavaan raportointiin, joka on hyödyllinen yrityksenne sisäisiä auditointeja ja terveysviranomaisia varten.

Käytössämme on PestScan laatujärjestelmä, joka täyttää kaikki vaatimukset ja kriteerit. Olemme myös panostaneet myrkyttömiin vaihtoehtoihin erilaisten tuholaisten torjunnassa. Käytöstämme löytyy tehokkaita liima-ansoja koisaperhosten ja erilaisten kovakuoriaisten torjuntaan ja monitorointiin. Lentävien hyönteisten torjumiseksi käytämme laadukkaita UV-laitteita.

Me takaamme, että yrityksenne ovat kanssamme turvassa erilaisilta haittaeläimiltä.

Annamme mielellämme lisätietoa asiaan liittyen.