Elintarvikealan yritykset

Tuholaistorjunta elintarvikealan yrityksille

Elintarvike- ja kaupan alan yritysten tuholaistorjunta

Millaisen mielikuvan saat leipomosta, jonka varasto ja tuotantotiloissa rotat ovat jyrsineet valmistettavien elintarvikkeiden pakkauksia ja pilanneet ulosteillaan tuotteita? Entäpä ravintolasta, jonka keittiötiloissa on paha kärpäsongelma.

Näissä tapauksissa haittaeläimistä voi aiheutua maineen menetystä, asiakaskatoa tai pahimmassa tapauksessa terveysviranomaiset antavat määräyksen koko liikkeen sulkemisesta, kunnes nämä ongelmat on ratkaistu.

Osa elintarvikehuoneistoista ovat rakennuksen ikä ja kunto huomioiden sekä erilaisten rakenteellisten seikkojen puolesta korkeintaan välttävässä kunnossa. Erilaisten putkistojen ja kaapeleiden huonosti tiivistetyt läpivientiaukot tai heikkokuntoiset rakenteet mahdollistavat esimerkiksi jyrsijöiden pääsyn sisälle elintarvikehuoneistoon tekemään tuhojaan.

Elintarviketeollisuus on yksi haavoittuvimmista aloista, joka ei voi ylläpitää korkeatasoista ruokaturvallisuutta ilman laadukasta ja ennaltaehkäisevää tuholaistorjuntaa. Haittaeläimet levittävät elintarvikkeisiin, niiden pakkauksiin sekä tuotantotiloihin mm. bakteereja, viruksia sekä muita organismeja. Yleisimpiä haittaeläimiä, joita esiintyy elintarvike- sekä kaupan alalla ovat jyrsijät, torakat, kärpäset, koit sekä erilaiset kovakuoriaiset.

Omavalvonta

Elintarvikealan yrittäjät ja toimijat ovat vastuussa valmistettavien sekä myytävien elintarvikkeiden turvallisuudesta. Elintarvikelain mukaan jokaisella toimijalla on oltava omavalvontasuunnitelma, jonka avulla he voivat tunnistaa ja hallita toimintaansa liittyvät vaarat sekä varmistaa, että varastot, elintarvikkeet, niiden alkutuontantopaikka ja elintarvikehuoneisto sekä myös elintarvikealan toiminta täyttävät niille elintarvikemääräyksissä asetetut vaatimukset.

Näin ollen eräs tärkein osa omavalvontasuunnitelmaa on selvittää, kuinka varmistaa etteivät erilaiset haittaeläimet pääse tuotantotiloihin tuhoamaan ja saastuttamaan elintarvikkeita. Omavalvonta suunnitelmaan kuuluu myös, että toimijan on tiedettävä kuinka menetellään siinä tapauksessa, jos tuotantotiloihin kuitenkin syystä tai toisesta päätyy erilaisia tuhoeläimiä.

Me olemme erikoistuneet näiden ongelmien ratkaisemiseen ja poissa pitämiseen.

Palvelumme elintarvikealan yrityksille

Tarjoamme kaikille elintarvikealan ja elintarvikkeiden kanssa toimiville yrityksille räätälöityjä, vuosittaisia tuholaistorjunta palveluja, jotka takaavat yrityksille tuholaisvapaan ja turvallisen toimintaympäristön. Kauttamme saa myös apua omavalvontasuunnitelmien tekemiseen.

Ammattitaito, käyttämämme laadukkaat monitorointiasemat sekä säännölliset sopimuksen mukaiset kiinteistöjen ja niiden ulkoalueiden tarkastukset ovat työkalujamme erilaisten haittaeläinten ennalta ehkäisyssä ja torjunnassa. Olemme panostaneet lisäksi kattavaan raportointiin, joka on hyödyllinen sisäisiä auditointejanne ja terveysviranomaisia varten.

Käytössämme on PestScan laatujärjestelmä, joka täyttää kaikki vaatimukset ja kriteerit. Olemme myös panostaneet myrkyttömiin vaihtoehtoihin erilaisten tuholaisten torjunnassa. Käytöstämme löytyy tehokkaita liima-ansoja koisaperhosien ja erilaisten kovakuoriaisten torjuntaan ja monitorointiin sekä lentävien hyönteisten torjumiseksi käytämme laadukkaita uv-laitteita.

Me takaamme, että myytävät elintarvikkeenne ja yrityksenne ovat kanssamme turvassa erilaisilta haittaeläimiltä.

Annamme mielellämme lisätietoa asiaan liittyen.