Jyrsijöiden torjunta

Suomessa yleisemmin torjuttavat jyrsijät ovat isorotta (Rattus norvegicus), metsähiiri (Apodemus flavicollis), Kotihiiri (Mus musculus) ja metsämyyrä (Myodes glareolus).
Rotat ja hiiret ovat levinneet ympäri maailmaa ja elävät usein ihmisten välittömässä läheisyydessä. Jyrsijöillä on kyky sopeutua mihin tahansa ympäristöön, mutta ne tarvitsevat elääkseen ruokaa, vettä sekä pesä- ja piilopaikkoja.
Kaikilla jyrsijöillä on pari vahvoja etuhampaita ylä- ja alaleuoissa. Hampaat jatkavat kasvamistaan koko niiden elämän ajan. Mikäli jyrsijät eivät säännöllisesti kuluta hampaita jyrsimällä, ne kasvavat ennen pitkää liian pitkiksi, joten jyrsijät eivät enää saa kiinni suutaan. Kun ymmärtää jyrsijöiden pakollisen tarpeen hampaiden kuluttamiseen, ymmärtää samalla millaisia vaurioita ne voivat saada rakennuksissa aikaan. Jyrsijät aiheuttavat vaurioita rakennuksissa varsinkin sähköjohdoille ja putkistoille. On huomioitava, että tulipalon-, tai vesivahingon vaara rakennuksessa on aina olemassa, mikäli jyrsijät pesivät rakennuksissa. Erityisesti vanhempia rakennuksia on vaikea saada suojattua niin hyvin, ettei jyrsijät pääsisi rakennukseen. Hiiret pääsevät tunkeutumaan jopa 6-7 mm raoista rakennuksiin, rotta mahtuu helposti kulkemaan jo 2 cm:n raosta. Jyrsijät kulkeutuvat rakennuksiin tavallisesti ulkovuorauksen ja tuulensuojalevyn välissä olevaa tuuletusrakoa pitkin, mikäli tätä ei ole suojattu tarpeeksi tiheä silmäisellä teräsverkolla.
Jyrsijät pääsevät rakennuksiin myös keittiön viemäriputken läpiviennin kautta, jos sitä ei ole tiivistetty riittävästi.
Jyrsijöillä on erittäin korkea lisääntymiskyky. Jyrsijät ovat kaikkiruokaisia ja elävät sekä kasvi- että eläinperäisellä ruokavaliolla, ja niillä on erinomainen hajuaisti. Hiiret ovat luonnostaan uteliaita, ne tutkivat kaikkea uutta mikä ilmestyy niiden elinympäristöön, ja löytävät tiensä nopeasti esimerkiksi hiirten loukkuihin, tai syöttiasemiin. Rotat ovat puolestaan neofobisia, ja ne karttavat kaikkea uutta. Mikäli rottien tottumaan elinympäristöön ilmestyy esimerkiksi rottien syöttilaatikko (myrkky), saattavat rotat vasta viikkojen päästä uskaltautua ruokailemaan syöttilaatikosta. Jyrsijät ilmestyvät varsin nopeasti omakotitalojen ja taloyhtiöiden suojaamattomiin tai huonosti hoidettuihin jätekatoksiin. Lintujen ruokinta houkuttelee jyrsijöitä rakennusten läheisyyteen.

Jyrsijöiden aiheuttamat haitat

Jyrsijät aiheuttavat rakennuksiin päästessään erilaisia ongelmia; kuten rapinaa ja jyrsimistä. Lisäksi ne voivat kaivaa talon eristeisiin käytäviä sekä rikkoa höyrynsulkumuoveja, joilla on aina rakennuksille ikäviä rakenteellisia seuraamuksia.
Päästessään käsiksi elintarvikkeisiin jyrsijät saastuttavat ne virtsallaan ja ulosteillaan. Jyrsijöiden tiedetään levittävän ulosteidensa kautta sairauksia, kuten listeriaa ja salmonellaa. Jyrsijät voivat toimia isäntinä myös puutiaisille, jotka voivat kantaa muun muassa borrelioosia ja puutiaisaivokuumetta aikaansaavia taudinaiheuttajia. Rotat ja hiiret pitävät erityisesti sähköjohtojen eristeiden jyrsimisestä.
Jyrsijöiden ei tarvitse päästä suoraan elintarvikkeisiin käsiksi, vaan esimerkiksi pakkausvaiheessa elintarvikkeiden sekaan joutuneet jyrsijän papanat riittävät saastuttamaan koko erän. Jyrsijöiden läsnäolo ja niiden aiheuttamat haitat on suuri maineriski eri alojen yrityksille ja varsinkin elintarvikealan yrityksille, sillä asiakkaille kantautuva vihje ravintolan jyrsijä ongelmasta tai leipomon elintarvikkeiden puhtaudesta todennäköisesti aiheuttaa asiakaskadon, joka voi kestää pitkään.

Palvelumme

Valitessamme parasta suunnitelmaa jyrsijöiden torjuntaan, otamme aina kohteen, mahdolliset lemmikkieläimet, ja ympäristön huomioon. Käytössämme on tehokkaita, ammattilaisille tarkoitettujen jyrsijöiden torjunta-aineiden lisäksi, erilaisia sähköisiä sekä mekaanisia tappoloukkuja. Teemme erilaisia rakennusten suojaverkotuksia, sekä jyrsijöiden mahdollisesti tekemien vaurioiden kartoituksia rakennuksissa.
Mikäli olette maatalous, elintarvike- tai kaupanalalla toimiva yrittäjä, tarjoamme teille jyrsijäturva sopimuksia, jotka takaavat jyrsijöiden hallinnan sekä torjunnan kohteessanne. Palveluun kuuluu myös raportointi sisäisiä auditointejanne, sekä terveysviranomaisia varten. Ota rohkeasti yhteyttä, niin keskustellaan lisää.
Emme käytä hiirien torjunnassa narkoottisesti vaikuttavia Alfakloraloosi valmisteita, johtuen viime aikoina uutisissa olleista tapauksista koskien kotieläinten (kissat) myrkytyksiä.

Mikäli Teillä on jyrsijöihin liittyviä ongelmia, tai haluatte lisätietoa erilaisista jyrsijöiden torjunta-, tai kontrolli asemista, ottakaa meihin yhteyttä.

Oravat

Orava pyrkii kasaamaan pesäänsä pehmikkeitä, ja oravat etsivät pehmikkeitä rakennusten eristeistä, tai tekevät pesänsä suoraan eristeisiin. Oravat ovat monin paikoin kesyyntyneet ja niitä tavataan yhä enemmän kaupunkiympäristöissä. Osittain tämä johtuu siitä, että asukkaat ruokkivat lintuja, ja tällöin oravat saavat helposti ravintoa maahan tippuneista jyvistä, tai syövät niitä suoraan lintulaudalta. Tällöin ne havaitsevat, kuinka hyvä läheisessä rakennuksessa olisi pesiä, koska ravintoa on hyvin saatavilla. Asukkaat hyvin harvoin osaavat aavistaa, kuinka pahan uhan oravat muodostavat rakennukselle.
Rakennuksiin päästessään oravat muodostavat todellisen ongelman, koska ne jyrsivät rakenteita sekä johtoja, tekevät eristeisiin kaivantoja, jotka aiheuttavat rakennuksiin lämpövuotoja. Tämän voi hyvin havaita esimerkiksi syksyllä ensimmäisten lumisateiden aikana. Jostain kohdasta kattoa lumi on sulanut pieneltä alueelta pois. Oravat aiheuttavat myös tulipalovaaran, koska ne jyrsivät samaan tapaan johtoja kuin hiiret ja rotat.
Keski-Suomen Tuholaistorjunta tarjoaa oravia vastaan aina tapauskohtaiset torjuntapalvelut. Joissakin tapauksissa voi riittää pelkkä oravien karkoitus rakennuksen yläpohjasta, ja tämän jälkeen tehtävä kulkureittien umpeen verkotus. Joskus on haettava Suomen Riistakeskukselta poikkeuslupa oravien siirtämiseen elävänä muualle, tai pahimmassa tapauksessa jopa tappavien loukkujen käyttäminen. Suomen Riistakeskus myöntää poikkeuslupia aina tapauskohtaisesti, ja hakemus tarvitsee aina perustella. On huomioitava, että rakennuksessa tulipalovaara on aina olemassa, mikäli oravat pesivät rakennuksessa. Kiinteistön omistaja voi hakea itse poikkeuslupaa Suomen Riistakeskukselta, tai valtuuttaa Keski-Suomen Tuholaistorjunnan hakemaan lupaa. Oravan metsästysaikana ei tarvitse hakea poikkeuslupaa. Metsästysaikana (1.11.2020 – 28.2.2021) oravien loukuttaminen on sallittua, kunhan loukuttajalla on metsästyskortti. Metsästysaikana myös tappoloukkujen käyttö on sallittua. Keski-Suomen Tuholaistorjunta suorittaa kaikki oraviin liittyvät torjuntatyöt aina lakia noudattaen.

Poikkeuslupa oravia varten on haettava Suomen Riistakeskukselta.

Mikäli Teillä on oraviin liittyviä ongelmia, tai haluatte lisätietoa, ottakaa meihin yhteyttä.

© 2020 Keski-Suomen Tuholaistorjunta. All rights reserved. Kotisivut: Rotia PRKL Oy
Rekisteriseloste